บริษัท นาว่าเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท นาว่าเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท นาว่าเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัท นาว่าเทค (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาด กำจัดเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆได้มากกว่า 500 ชนิด โดยไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในแบรนด์ นาโนไนน์ซิลเวอร์นาโน (Nano9 Silver Nano)