บริษัท เอกศิษฐ์ พร็อพเพอร์ตี้ 168 จำกัด

บริษัท เอกศิษฐ์ พร็อพเพอร์ตี้ 168 จำกัด

บริษัท เอกศิษฐ์ พร็อพเพอร์ตี้ 168 จำกัด
AKESIT PROPERTY 168 CO.,LTD.
จากการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 และเริ่มจัดตั้ง บริษัท MC ASSET CORPORATION ด้วยการรวมตัวของ ผู้บริหารการขายและการตลาดของ วงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยประสบการณ์การขายและการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี จากบริษัทบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย (บริษัท จอห์นยัง แอนด์ ยัง กรุ๊ป จำกัด ) บริษัท ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาโครงการ พัฒนาที่ดิน รวมถึงการขายโครงการทั้ง บ้าน คอนโด รวมถึง การนำเสนอทรัพย์อสังหาฯ คุณภาพแนวหน้าของเมืองไทย ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างมาก

และในปัจจุบันปี2020 MC ASSET CORPORATION ได้เปลี่ยนแปลงก้าวขึ้น สู่บริษัท AKESIT PROPERTY 168 โดยรวบรวมทีมบริหารงาน ทั้งทีมที่ปรึกษา ทีมบริหารการขายและการตลาด เพื่อพัฒนาต่อยอดแผนงาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน เราได้มองเห็นศักยภาพ การรวมตัวของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันเฉียงใต้ (ASEAN) จะทาให้เกิดการ เคลื่อนไหวของประชากร มากกว่า 600 ล้านคน ซึ่งทาให้ธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยกฎหมายของไทย ชาวต่างชาติสามารถครอบครองเป็นเจ้าของ ห้องชุด คอนโดมิเนียมได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และยังรวมถึง อาเซียน+3 (ASEAN+3) ที่เป็น กรอบความร่วมมือ กับประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ ที่มีทั้ง ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ยิ่งตอกย้าในแผนการดาเนินการของทาง AKESIT PROPERTY 168 ที่ดำเนินในทิศทาง ที่ถูกต้อง

การทำการตลาดการวางแผนการขาย อสังหาริมทรัพย์ ด้วยประสบการณ์ของแต่ละผู้บริหาร ที่ผ่านการขายโครงการทั่วทั้งประเทศไทยทั้ง จาก บริษัท จอห์นยัง แอนด์ ยัง กรุ๊ป จำกัด และทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ฝ่ายกลยุทธ์วางแผนและการลงทุน ที่ปรึกษาด้านฝ่ายขายและการตลาด รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นทีมสนับสนุนการขายในทุกพื้นที่ และเครือข่ายเอเจนซี่ต่างประเทศ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า AKESIT PROPERTY 168 จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัทบริหารการขาย การตลาด ที่จะสร้างมิติใหม่ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง