Prohouse Property

Prohouse Property

  บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ดำเนินการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน-คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ สโมสร/คลับเฮ้าส์ โดยนโยบายจะเน้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้พักอาศัยมากที่สุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้รับบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพและพร้อมให้คำแนะนำ และขอรับอาสาเข้าช่วยดูแลบริหารการจัดการเพื่อให้การดูแลอาคารชุมชนที่พักอาศัยของท่านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการอันจะเป็นการรักษา และเพิ่มมูลค่าของอาคารที่พัก/ชุมชนหมู่บ้านให้คงคุณค่ามากยิ่งขึ้น