บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด

บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด

บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด

ระบบรดน้ำครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ที่เดียวครบ…ที่แกลสซี่แลนด์

บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยคุณอัญวีณ์ วริศวงศ์โกศล และ คุณธีรพันธ์ อินทะไชย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญและสนใจส่วนตัวในด้านการเกษตร ในช่วงแรกของกิจการเริ่มจากการดำเนินธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ปราณีการเกษตร เปิดทำการ ณ ตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลาต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการด้านการออกแบบและวางระบบ Irrigation ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผลงานในการออกแบบและติดตั้ง ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ จากผลงานต่างๆ